Välkommen till Stenbäcken – Hovsbodarna

Välkommen till Stenbäckens Stugförening.

Vår förening har funnits i många år och medlemmarna har ett boende inom området. Ursprungligen är området ett gammalt torp och det äldsta befintliga huset är byggt på 1940-talet. Idag finns det 19 hus varav 18 är fritidshus.

Området ligger på c:a 160 meter över havet intill Bölessjön. Det är c:a 20 km till Sundvalls centrum och genom området går Kabelvägen. Denna väg utgör en del av BilGusturleden, en c:a 40 km lång rid och vandringsled, http://www.kraftur.nu där vi då och då möter hästar och cyklister.

Det finns också en del barn inom området vilket gör att vi bör anpassa våra fordons hastigheter efter detta förhållande.

I området finns badplats och båtplats med föreningens egna blå roddbåt. Den kan lånas av medlemmarna. Självklart tar användaren väl hand om båten och ser till att den förankras väl efter användning. (se vidare på våra trivselregler för bad och båtplats).

Vi har också arbetsdagar varje år då vi i mån av ålder och hälsa hjälps åt med att bl.a städa bad- och båtplats, klippa gräs, röja sly m.m. Ju flera vi är till detta arbete, ju bättre. Naturligtvis kan du om du vill, göra insatser utöver de bestämda arbetsdagarna. Tala gärna med vår ordförande.

 

Vid det aktuella årsmötet bestäms vilka dagar vi tillsammans jobbar med detta. Då diskuteras också hur stor årsavgiften skall vara för att klara kommande kostnader. Det gäller bl.a snöplogning på vintern och vägarbeten.

Kabelvägen behöver ibland mera grus och bad och båtbryggor kan behöva ses över, likaså bron på Kabelvägen m.m. Därför är det mycket viktigt att alla fastigheter betalar årsavgiften (se föreningens stadgar).

Kanin

Föreningen ansvarar för underhållet av Kabelvägen mellan västra och östra vägbommarna. Tillfart till respektive fastighet sköts av ägarna själva.

Området har god mobiltäckning via Telia 4G. God internetanslutning går att få antingen via det lokala Glesbandet eller via Telia. Under säsongen brukar föreningen ordna med s.k. Knytkalas, då vi träffas och har trevligt och ibland till levande musik från ett lokalt band.

Vi i föreningen hoppas att även nytillkomna husägare skall trivas gott här.

Gubbe