Årsmöte

Välkommen till

Årsmöte

Stenbäckens stugförening

Tid: söndag 2017-06-18 kl. 11.00

Plats: Monicas Café (Huljen)

Föreningen står för kaffe och smörgås

Meddela din närvaro så kan fika planeras in

e-Post: thomas.nasberg@bredband.net

Styrelsen

Årsavgiften!

Vilket vårtecken är inte den här rubriken!

Hej Alla,

Så var det dags för en ny säsong i sommarstugan!

Årsavgiften för Stenbäckens stugförening är 2017 oförändrat 1 000 kronor.

Inbetalningsinstruktion:
Avgift inbetalas senast 28 maj.
Kom även ihåg att det är viktigt att du anger ditt namn på inbetalningen.

Betalningsmottagare är:
Stenbäckens stugförening, kontonummer: 8420-2 914751889-9 Swedbank

Meddelande till betalningsmottagare:
Ange För- och efternamn så att det klart framgår vem som betalat.