Inställt årsmöte

Hej alla i Stenbäcken!

På grund av situationen kring Covid-19, så ställer vi in ”Årsmöte 2020”.

Styrelsen kommer att ordna ett extra styrelsemöte för att besluta och genomföra ansökan om ideell förening.  Upprättande av ideell förening ser vi som enda lösning på att hantera föreningskassa och tillgång till gemensamt bankkonto.

Styrelsen, Stenbäckens Stugförening