Årsavgift

Hej Alla,

Så var det dags för en ny säsong i sommarstugan!

Årsavgiften för Stenbäckens stugförening är oförändrat 1 000 kronor.

Avgift inbetalas senast 28 maj.