Årsmöte

Välkommen till

Årsmöte

Stenbäckens stugförening

Tid: söndag 2017-06-18 kl. 11.00

Plats: Monicas Café (Huljen)

Föreningen står för kaffe och smörgås

Meddela din närvaro så kan fika planeras in

e-Post: thomas.nasberg@bredband.net

Styrelsen