Galleriet

Tyvärr kommer galleri att tas bort av vår hemsidesvärd från augusti. Allt finns nedladdat och förhoppningsvis kommer det att fungera i WordPress som nu. I annat fall går det att lösa på annat sätt.

Vägdag

VÄGDAG
Stenbäckens
stugförening

Tider:
Lördag 10/7 kl. 10-14
samt
Söndag 11/7 kl. 10-14
Badbrygga, Båtbrygga och Östra vägen
Vi klipper/trimmar gräs, rensar bryggorna
samt röjer sly
Samlingsplats
Soptunnorna –
på vägen mot båtbryggan

Kallelse till möte Bildande av ideell förening Stenbäckens stugförening

***************************
Datum:     2020-07-11

Tid:           10.00

Plats:         Allmänningen – Föreningens ”Båtbrygga”

***************************

Ett förslaget om bildandet av en ideell förening har upprättats. Förslaget beskriver föreningens namn, syfte, formella stadgar och organisation.

Agenda

Namnförslag: ”Stenbäckens stugförening med säte i Sundsvalls kommun”.

Förslag på stadgar och dagordning beskrivs i bifogat dokument.

§ 1.        Mötets öppnande

§ 2.        Närvarande – Upprättande av närvarolista

§ 3.        Redogörelse för förslaget om ideell förening

§ 4.        Godkännande av bildande av ideell förening

Inställt årsmöte

Hej alla i Stenbäcken!

På grund av situationen kring Covid-19, så ställer vi in ”Årsmöte 2020”.

Styrelsen kommer att ordna ett extra styrelsemöte för att besluta och genomföra ansökan om ideell förening.  Upprättande av ideell förening ser vi som enda lösning på att hantera föreningskassa och tillgång till gemensamt bankkonto.

Styrelsen, Stenbäckens Stugförening

Information ang. fiber

Hov-Kvarnsvedjan är ett område som går under landsbygdsprogrammet i Sundsvalls kommun. Tack vare det så har vi på ServaNet en skyldighet att komma till kunds tomtgräns, är det så att man inte beställer i tid så räknas man som en efteranslutning.

I vissa fall kan vi ta emot dessa när projektet är igång men allt för ofta blir det byggstopp direkt, med andra ord den entreprenör som ska till att gräva området har ingen möjlighet att ta emot fler beställningar utan har en tidsplan att följa och målet är att de som har beställt i tid ska få sin anslutning först.

Så när området är klart och de kunder som beställt i tid kan surfa så påbörjar vi projektering för de som beställt sent. Med andra ord, det kan dröja ytterligare ett år innan dessa kunder får fiber och de kan få helt andra förutsättningar för själva grävningen, så en del får gräva på egen hand till närmsta fiber. Vissa har bra förutsättningar medans andra har betydligt sämre. Så står man och tvekar så ska man ta chansen att beställa i tid! Våra beställningar är inte heller bindande förrän man välkomnas till ett byggstartsmöte eller ett hembesök då man går igenom förfarandet med installation och grävning. Känns allt fortfarande bra så skriver man under en tomtprojektering och då blir beställningen bindande. I erat fall kommer detta ske om det blir byggbeslut under våren/sommaren 2020. Så ni har gott om tid att fundera. Dessutom så kommer fakturan för fiberanslutningen inte förrän en månad efter att ni kan surfa så inga förskottsbetalningar. Huvudsak är att ni beställer, för de bidragspengar som kommunen går in med gäller nu så detta är er chans att få fiber.

Vi kommer ha drop in möte imorgon lördag mellan kl 11-14 i Pilgrimscentret, så kom gärna!  Nästa vecka kommer vi både göra hembesök och ringa de kunder som inte har hunnit beställa så har ni frågor som uppkommer så är det ett ypperligt tillfälle att ta dessa då.

Med Vänliga Hälsningar Jessica