Årsmöte

Hej Alla,

Välkomna till Stenbäckens stugförenings årsstämma!

Vi avrundar även dagen med årets första arbetsdag.

Årsstämma samt arbetsdag

Datum:     2023-06-10 (lördag)

Tid:           10.00-11.00

Plats:         Susanne (Ordförande) och Janne

Anmärkning: Föreningen bjuder på kaffe/smörgås, anmälan till Susanne!

susanne.magda.lindqvist@gmail.com

Arbetsdag

Datum:     2023-06-10 (lördag)

Tid:           11.00-12.30 + eventuellt 14.00-…

Plats:         Västra vägen, kurva vid stig till badplats.

Område:   Västra vägen, Badplats, Båtbrygga och Östra vägen.

Galleriet

Tyvärr kommer galleri att tas bort av vår hemsidesvärd från augusti. Allt finns nedladdat och förhoppningsvis kommer det att fungera i WordPress som nu. I annat fall går det att lösa på annat sätt.

Vägdag

VÄGDAG
Stenbäckens
stugförening

Tider:
Lördag 10/7 kl. 10-14
samt
Söndag 11/7 kl. 10-14
Badbrygga, Båtbrygga och Östra vägen
Vi klipper/trimmar gräs, rensar bryggorna
samt röjer sly
Samlingsplats
Soptunnorna –
på vägen mot båtbryggan

Kallelse till möte Bildande av ideell förening Stenbäckens stugförening

***************************
Datum:     2020-07-11

Tid:           10.00

Plats:         Allmänningen – Föreningens ”Båtbrygga”

***************************

Ett förslaget om bildandet av en ideell förening har upprättats. Förslaget beskriver föreningens namn, syfte, formella stadgar och organisation.

Agenda

Namnförslag: ”Stenbäckens stugförening med säte i Sundsvalls kommun”.

Förslag på stadgar och dagordning beskrivs i bifogat dokument.

§ 1.        Mötets öppnande

§ 2.        Närvarande – Upprättande av närvarolista

§ 3.        Redogörelse för förslaget om ideell förening

§ 4.        Godkännande av bildande av ideell förening

Inställt årsmöte

Hej alla i Stenbäcken!

På grund av situationen kring Covid-19, så ställer vi in ”Årsmöte 2020”.

Styrelsen kommer att ordna ett extra styrelsemöte för att besluta och genomföra ansökan om ideell förening.  Upprättande av ideell förening ser vi som enda lösning på att hantera föreningskassa och tillgång till gemensamt bankkonto.

Styrelsen, Stenbäckens Stugförening